Algemene voorwaarden en privacy

Checklist Publishing BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens, met uw toestemming, om u te informeren over (nieuwe) producten van Checklist Publishing BV en haar partners en uw e-mailadres voor toezending van de twee wekelijkse abonnee e-nieuwsbrief behorend bij een abonnement.
Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Vakblad

(Proef)abonnementen kunnen ieder moment ingaan, maar slechts worden beëindigd indien uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode is opgezegd. Zonder of bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd met een periode van een jaar. Abonnementen worden geacht zakelijk te zijn. Wilt u een particulier abonnement, dan dient u dit binnen één maand na het aangaan van het abonnement aan ons door te geven. Checklist behoudt zich het recht voor om prijzen en inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen.

Voor (proef)abonnementen op Checklist Webwinkel met een looptijd korter dan vier maanden, geldt gedurende de eerste drie maanden een opzegtermijn van één maand voor het einde van de abonnementsperiode in plaats van de gebruikelijke twee maanden.

De abonnementsprijs voor Checklist Webwinkel bedraagt € 90 exclusief BTW voor 22 nummers, losse nummers kosten € 10 exclusief BTW. 

Evenementen

Betaling geschiedt voorafgaand aan het evenement/de training. Annuleren kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van het evenement/de training. Vanaf vier weken voor de aanvang van het evenement/de training is de volledige vergoeding verschuldigd. Klanten kunnen hun plaats altijd door een vervanger laten innemen.

Op verzoek van de klant is het mogelijk om éénmalig door te schuiven naar een volgend evenement/training. In dat geval zijn wel doorschuifkosten verschuldigd.

Als naar het oordeel van Checklist Publishing bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen, kan Checklist Publishing de voor het evenement/de training vastgestelde data wijzigen, dan wel het evenement/de training niet door laten gaan. Onder bijzondere omstandigheden zijn inbegrepen de omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van Checklist Publishing de kwaliteit van het evenement/de training in gevaar kunnen brengen. Bij wijziging van de data is de klant gerechtigd binnen 14 na ontvangst van het wijzigingsbericht de deelname te annuleren. Voor zover de annulering hierdoor korter dan vier weken voorafgaand aan het evenement/de training geschiedt, is het bepaalde hierboven niet van toepassing. Bij annulering van het evenement/de training door Checklist worden reeds betaalde kosten aan de klant geretourneerd.

Plusvermelding leveranciersgids

De (proef)abonnementen voor de plusvermelding in de leveranciersgids zijn zakelijk en kunnen ieder moment ingaan, doch slechts worden beëindigd indien uiterlijk twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode is opgezegd. Zonder of bij niet-tijdige opzegging wordt de plusvermelding automatisch met een periode van een jaar verlengd.

De abonnementsprijs voor een plusvermelding in de leveranciersgids op www.checklistwebwinkel.nl bedraagt € 100 exclusief BTW per jaar.

Privacyverklaring

Checklistwebwinkel.nl is een initiatief van de Checklist Publishing B.V. te Dordrecht.

Checklist Publishing B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en van bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leveranciers enerzijds en bezoekers anderzijds worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Checklist Publishing B.V. houdt zich dan ook in alle gevallen aan de voorwaarden die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Checklist Publishing B.V. te Dordrecht. Persoonsgegevens die u als bezoeker via Checklist Publishing B.V.  heeft ingevoerd, zoals uw e-mailadres, worden opgenomen in een gegevensbestand. Uw emailadres zal worden gebruikt om u een nieuwsbrief te sturen. Toezending van deze nieuwsbrief kunt u op ieder moment blokkeren via een link in de nieuwsbrief zelf of via een melding aan Checklist Publishing B.V. per e-mail aan klantenservice@publicount.nl. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag

Op Checklist Publishing B.V. worden algemene bezoekgegevens, die de identiteit van bezoekers niet vrijgeven, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van Checklist Publishing B.V.  te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op Checklist Publishing B.V.  te zetten. Op deze wijze kan Checklist Publishing B.V. haar dienstverlening aan u optimaliseren.

Gebruik van cookies

Checklist Publishing B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van een cookie herkent onze website u de eerstvolgende keer dat u op de website langskomt. Met behulp van een cookie kan de website speciaal op u worden ingesteld. Het vormt een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u aangenamer te maken. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser 'cookies off' in te stellen). Als u cookies uitzet, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Checklistwebwinkel.nl en andere websites

Op Checklistwebwinkel.nl  treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Checklist Publishing B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door de beheerder van deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Checklist Publishing B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst voor het privacybeleid op de website.

Meer informatie
Checklistwebwinkel.nl
Per adres:
Van Godewijckstraat 30
3311 GX Dordrecht