Beslist.nl

Categorie: Zoeken & vergelijken 

Expertise: Vergelijkingssites 

 

Adresgegevens Delta 1F
6825ML Arnhem

Telefoon +31 (0)26 319 04 10

Website http://www.beslist.nl

Zijn deze gegevens onjuist of onvolledig? Meld het hier.

Geef waardering Stuur door Print

Op BESLIST.nl kan je meer dan 15 miljoen producten van 4511 shops snel en gemakkelijk met elkaar vergelijken. Op prijs, maar ook op kenmerken als betalingsopties, keurmerken en levertijd. Verder kan je informatie over een product inwinnen door maar liefst 457.814 productbeoordelingen van andere consumenten en experts te lezen. Ook heb je de mogelijkheid om 33.230 video-reviews te bekijken die je informeren over de verschillende producten.

BESLIST.nl kan je helemaal aan je persoonlijke wensen aanpassen via het onderdeel Mijn Beslist. Je kan hier bijvoorbeeld in stellen welke categorieën je altijd wil zien in je menu. Mijn Beslist heeft mogelijkheden zoals het maken van een verlanglijstje en een Prijsalarm zetten op een product, waarvan je bij het bereiken van jouw prijs een bericht van BESLIST.nl ontvangt. Verder kan je contact leggen met vrienden, berichten beheren en nog veel meer. e kan ook producten en andere leuke informatie delen met je vrienden of bekenden bijvoorbeeld via je Hyves, Facebook of Twitter account!

Waar mogelijk zijn producten voorzien van een unieke productidentificatie, zoals een ISBN-nummer bij boeken. Je weet dan zeker dat je geen appels met peren vergelijkt. De zoekresultaten worden op basis van relevantie gepresenteerd. De zoekresultaten kan je ook zelf sorteren op prijs, populariteit, alfabetisch, meest besproken, nieuwste of productscore.

Dankzij ons uitgebreide assortiment, de gebruiksvriendelijke presentatie en sociale mogelijkheden, is BESLIST.nl de snelst groeiende en meest innovatieve vergelijkingssite van Nederland. Dagelijks bezoeken ruim 250.000 mensen onze website. Maandelijks zijn dat meer dan 3,1 miljoen bezoekers.

Beschrijving

Op BESLIST.nl kan je meer dan 15 miljoen producten van 4511 shops snel en gemakkelijk met elkaar vergelijken. Op prijs, maar ook op kenmerken als betalingsopties, keurmerken en levertijd. Verder kan je informatie over een product inwinnen door maar liefst 457.814 productbeoordelingen van andere consumenten en experts te lezen. Ook heb je de mogelijkheid om 33.230 video-reviews te bekijken die je informeren over de verschillende producten.

BESLIST.nl kan je helemaal aan je persoonlijke wensen aanpassen via het onderdeel Mijn Beslist. Je kan hier bijvoorbeeld in stellen welke categorieën je altijd wil zien in je menu. Mijn Beslist heeft mogelijkheden zoals het maken van een verlanglijstje en een Prijsalarm zetten op een product, waarvan je bij het bereiken van jouw prijs een bericht van BESLIST.nl ontvangt. Verder kan je contact leggen met vrienden, berichten beheren en nog veel meer. e kan ook producten en andere leuke informatie delen met je vrienden of bekenden bijvoorbeeld via je Hyves, Facebook of Twitter account!

Waar mogelijk zijn producten voorzien van een unieke productidentificatie, zoals een ISBN-nummer bij boeken. Je weet dan zeker dat je geen appels met peren vergelijkt. De zoekresultaten worden op basis van relevantie gepresenteerd. De zoekresultaten kan je ook zelf sorteren op prijs, populariteit, alfabetisch, meest besproken, nieuwste of productscore.

Dankzij ons uitgebreide assortiment, de gebruiksvriendelijke presentatie en sociale mogelijkheden, is BESLIST.nl de snelst groeiende en meest innovatieve vergelijkingssite van Nederland. Dagelijks bezoeken ruim 250.000 mensen onze website. Maandelijks zijn dat meer dan 3,1 miljoen bezoekers.

Waarderingen

Beslist.nl is nog niet gewaardeerd.

Waardeer Beslist.nl

Help een andere bezoeker van deze site door uw ervaring zo volledig mogelijk te beschrijven.

Hoe beoordeelt u in het algemeen de kwaliteit van de producten of diensten van deze leverancier?

Hoe beoordeelt u de geboden service, denk hierbij aan informatievoorziening, klantvriendelijkheid en bereikbaarheid?

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de producten of diensten in verhouding tot de prijs?

Hoe beoordeelt u de snelheid en afhandeling van de door u bestelde producten of diensten?

Zou u deze leverancier aanbevelen bij andere webwinkeliers?


Uw gegevens

Uw naam en e-mailadres worden niet op de website getoond en zijn enkel bekend bij de redactie. Checklist Webwinkel respecteert uw privacy.Wilt u meewerken aan vervolgonderzoeken?

Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over (nieuwe) producten van Checklist Publishing BV en haar partners. Ook gebruiken we uw e-mailadres voor toezending van de twee wekelijkse abonnee e-nieuwsbrief.