Checklist WebwinkelAfschrijven maakt investeren aantrekkelijker

Investeren

Een nieuwe computer, een inpaktafel of een bedrijfsauto, voor uw webwinkel moet u zogenoemde bedrijfsmiddelen aanschaffen. Deze bedrijfsmiddelen zijn een investering in uw onderneming en mag u dus van uw winst aftrekken. Op die manier betaalt u minder belasting, omdat uw winst lager uitvalt.

Het is echter niet mogelijk om een aangeschaft bedrijfsmiddel in één keer af te schrijven, dat doet u in stappen. Voor uw webwinkel moet u daar de volgende (fiscale) regels bij hanteren. Het afschrijvingsbedrag geeft de waardedaling van het bedrijfsmiddel weer over een bepaalde periode. Om die jaarlijkse afschrijving te bepalen moet u de volgende drie gegevens vaststellen:

  • de aanschafwaarde;
  • de restwaarde;
  • de levensduur.

Aanschafwaarde

Voor het bepalen van de aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel kijkt u uiteraard eerst naar de prijs die u ervoor heeft betaald. Maar dat is niet alles! U moet bijvoorbeeld ook de aankoopkosten meenemen in het bepalen van de aanschafkosten, zoals notariskosten bij het kopen van onroerend goed. Bij een nieuwe inpaktafel hoeft u geen rekening te houden met notariskosten, maar mogelijk wel met bezorg- en installatiekosten.

Restwaarde

U gebruikt de aangeschafte bedrijfsmiddelen gedurende een bepaalde periode. Na twee jaar voldoet bijvoorbeeld een computer niet meer voor uw webwinkel, maar op dat moment heeft het bedrijfsmiddel nog wel een waarde als tweedehandsproduct. Dit heet restwaarde. Het is voldoende als u vooraf een schatting van de restwaarde maakt. Daarbij gaat u uit van een normale waardedaling.

Levensduur

Ook het bepalen van de levensduur is lastig, u moet namelijk verschil maken tussen de technische en economische levensduur van een bedrijfsmiddel. Bij de technische levensduur moet u denken aan de tijd die het kost om het product helemaal ‘op’ te maken, totdat het letterlijk versleten is. De economische levensduur is de periode waarin u het middel kunt gebruiken totdat het economisch geen nut meer heeft.

Een computer is daar volgens Webshop Keurmerk, een goed voorbeeld van: die is na twee jaar economisch gezien aan vervanging toe, het apparaat is te traag en kan de nieuwste programma’s niet meer draaien. Technisch gezien kan de computer nog wel drie jaar mee voordat hij het begeeft.

Lineair afschrijven

Om het totale afschrijfbedrag te bepalen, neemt u het verschil tussen de aanschafwaarde en de restwaarde. Dat verschil deelt u vervolgens door de levensduur. Op die manier heeft u het bedrag dat u kunt afschrijven volgens de lineaire methode.

aanschafwaarde – restwaarde / aantal jaar = afschrijving per jaar

Dus bij de aanschaf van een inpaktafel van € 2.000 ziet dat er als volgt uit:

€ 2.000 – € 250 / 5 = € 350 per jaar 

Let op: heeft u eenmaal een manier van afschrijven gekozen, dan moet u zich daaraan houden.

Grenzen aan afschrijven

De Belastingdienst stelt wel grenzen aan het afschrijven. In de fiscale wet zijn er specifieke regels opgenomen om de maximale hoogte van afschrijvingen te bepalen. Zo mag u per jaar niet meer dan 20% van de aanschafwaarde van bedrijfsmiddelen afschrijven. Schrijft u een bedrijfsmiddel af tot een restwaarde van € 0, dan moet u er dus vijf jaar over doen. Bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde van minder dan € 450, mag u juist wel in één keer van de winst aftrekken, ongeacht de levensduur.