Checklist WebwinkelAlles wat u moet weten over de cookiewetgeving

Cookie

Wat zijn de gevolgen van deze wet?

In theorie is deze wet een goede zaak, zeker in een tijd waarin veel over privacy te doen is. Het probleem is echter dat vrijwel iedere website door deze wet geraakt wordt. Maakt je site gebruik van een statistiekenpakket zoals Google Analytics of heb je een social media widget geïntegreerd, dan zal je de bezoeker om toestemming moeten vragen. Dit betekend dat vele miljoenen websites aangepast moeten worden om aan deze wet te voldoen. De wet gaat zelfs zo ver dat je als website-eigenaar aan moet kunnen tonen dat iemand akkoord is gegaan met de gestelde cookie-voorwaarden.

In januari 2013 kwam er tevens een aanvulling op de wet. De wet gaat er dan vanuit dat wanneer cookies worden geplaatst om de gebruiker online te volgen over tijd en verschillende sites, de privacywetgeving van toepassing is. Het is aan de website-eigenaar om aan te tonen dat hij dit niet doet. Als een partij vervolgens niet kan bewijzen dat hij geen persoonsgegevens verwerkt, moet hij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voldoen.

Welke informatie dien je aan de bezoeker te communiceren?

Voordat cookies geplaatst worden dient de gebruiker hier akkoord voor te geven. Hierbij dient minimaal de volgende informatie aan de bezoeker gecommuniceerd te worden:

  • Uitleg over de website of dienst die bezocht wordt
  • Welke informatie de cookie zal vastleggen
  • Waarom deze informatie vastgelegd wordt
  • Of deze informatie aan derden wordt verstrekt
  • Voor welke periode de cookie wordt geplaatst

Er zijn verschillende opties om dit aan de bezoeker te communiceren. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om een aparte pagina of een popupvenster te tonen wanneer een bezoeker nog geen akkoord heeft gegeven. Dit betekent echter dat een nieuwe bezoeker eerst op een pagina met voorwaarden terecht zal komen en pas na akkoord op de website. Een andere optie is om standaard geen gebruik te maken van tracking cookies en tijdens het bezoek aan de website te vragen of deze alsnog ingeschakeld mogen worden. Welke oplossing het best is hangt sterk van de website en doelgroep af en zal dan ook op individuele basis bekeken moeten worden. Helaas is er op dit moment geen ideale oplossing voor zowel de website-eigenaar als de bezoeker. De Voorzitter van de Stichting Webshop Keurmerk Mark Teurlings zet zich in om versoepeling van de wetgeving te krijgen aangezien deze volgens hem praktisch slecht uit te voeren en te controleren valt en haar doel voorbij schiet. Het ziet ernaar uit dat hij zijn doel gaat bereiken omdat er in de politiek hoorbaar is dat men wil besluiten de wet niet uit te voeren. Wordt vervolgd.