Disclaimer

Checklistwebwinkel.nl is een initiatief van Checklist Publishing B.V. te Dordrecht. 

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

De verwerking van de gegevens op Checklistwebwinkel.nl en haar eventuele dochtersites en de totstandkoming van Checklistwebwinkel.nl  is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Het aanbod aan informatie is samengesteld op basis van openbare informatiebronnen. Checklist Publishing kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op Checklistwebwinkel.nl en haar eventuele dochtersites is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Checklistwebwinkel.nl, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via Checklistwebwinkel.nl of haar dochtersites aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Daarnaast worden er op Checklistwebwinkel.nl ook (gratis) producten aangeboden (bijvoorbeeld whitepapers, dossiers, widgets en buttons). Gebruik van deze producten is voor eigen risico. Checklist Publishing B.V. aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van (het gebruik) van deze producten. Voor het aanschaffen c.q. downloaden van sommige producten die op Checklistwebwinkel.nl worden aangeboden, wordt verwezen naar een andere website. Checklist Publishing B.V. aanvaard eveneens geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen en voor de producten die op dergelijke websites worden aangeboden

Checklist Publishing B.V. is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van Checklistwebwinkel.nl of haar dochtersites voor gebruiker. Checklistwebwinkel.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.  Checklistwebwinkel.nl zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Eigendomsrechten

Alle rechten op (de inhoud van) Checklistwebwinkel.nl berusten bij Checklist Publishing B.V., voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op Checklistwebwinkel.nl
Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Checklist Publishing B.V. en haar toeleveranciers op (de inhoud van) de Website. Gebruiker mag de inhoud van Checklistwebwinkel.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken tenzij schriftelijk anders met Checklist Publishing B.V. is overeengekomen.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen van Checklistwebwinkel.nl zonder toestemming van de Checklist Publishing B.V. openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer , dan kunt u contact opnemen met Checklist Publishing B.V.

De Leveranciersgids in 3 stappen:

  • Vind uw leverancier
  • Waardeer en help anderen