Checklist WebwinkelHoe cloud computing de e-commerce markt verovert

Cloud

Cloud computing is om te beginnen een computing model, geen technologie. In dit model worden alle servers, netwerken, applicaties en andere elementen die afkomstig zijn vanuit datacenters beschikbaar gesteld voor IT-afdelingen en eindgebruikers via het internet. Het stelt een IT-afdeling in staat om naar wens het juiste type en de juiste hoeveelheid computing services aan te schaffen. Deze aanpak leidt tot lagere kosten en minder complexiteit, terwijl het bedrijven in staat stelt om services toe te voegen op het moment dat hier behoefte aan is. De webbased e-mail van Google en Yahoo, de backup-diensten van Carbonite of Dropbox, CRM-applicaties als SalesForce.com en de instantmessaging (IM) en voice-over-IP (VoIP) van MSN, Google, Skype en anderen zijn allemaal cloud computing-diensten.

Derde fase

Volgens analisten en onderzoekers van de Stichting Webshop Keurmerk zal in 5 jaar tijd 80% van al het wereldwijde computergebruik, dataopslag en e-commerce plaastvinden in the cloud. Het wordt daarmee ook wel aangeduid als de derde fase van het internet. In de eerste fase werden software en besturingssystemen gecombineerd om een simpele communicatiestroom via bijvoorbeeld e-mail tot stand te brengen. De tweede fase bracht de gebruiker naar het World Wide Web waar hij toegang had tot miljoenen websites. In de jaren negentig nam hierdoor het internetgebruik met een factor honderd toe in slechts twee jaar tijd. In de derde fase staat alles in the cloud, zowel data als software.

Er zijn verschillende varianten van cloud computing, waarvan Software-as-a-Service waarschijnlijk de meest bekende is. De andere zijn Platform-as-a-Service (PaaS) en Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) levert cloud computing als een infrastructuur die naar behoefte kan worden afgenomen. Denk hierbij aan het gebruik van servers, opslag, netwerken en besturingssystemen. Amazon’s Elastic Cloud is hiervan een voorbeeld. In plaats van deze elementen aan te schaffen, hebben klanten de mogelijkheid om deze als een uitbestede service en naar behoefte aan te schaffen. IaaS kan als een publieke of gesloten infrastructuur worden aangeboden. Daarnaast is er ook een hybride variant mogelijk. Vooral voor snel groeiende ondernemingen is IaaS een geschikte oplossing, omdat hiermee hun infrastructuur gemakkelijk uitgebreid kan worden wanneer er meer werknemers in dienst worden genomen.

Software-as-a-Service (SaaS)

Met Software-as-a-Service wordt software verspreid via het internet. Een aanbieder biedt de software aan als licentie, op basis van behoefte en via een abonnement in een ‘pay-as-you-go’ model. Ook zijn er aanbieders die de software gratis aanbieden, wanneer zij andere mogelijkheden hebben om inkomsten te genereren (freemium). Denk hierbij bijvoorbeeld aan advertenties of het beschikbaar stellen van klantgegevens aan externe partijen. De software wordt centraal beheerd, waarbij dezelfde software beschikbaar wordt gesteld aan iedereen (one-to-many model). De verantwoordelijkheid voor updates ligt bij de aanbieder en niet bij de afnemer.

Platform-as-a-Service (PaaS)

Waar SaaS zich bezighoudt met applicaties, draait Platform-as-Service (PaaS) om de wereld van development. PaaS kan gedefinieerd worden als een platform dat de creatie van web applicaties snel en gemakkelijk mogelijk maakt, zonder dat er software en infrastructuur aangeschaft of onderhouden hoeft te worden. PaaS is daarmee hetzelfde als SaaS, maar in plaats van dat er software via het web beschikbaar wordt gesteld, wordt er een platform beschikbaar gesteld voor de creatie van software.

Voordelen cloud computing voor de e-commerce markt

Vertrouwen. Met cloud computing kunnen webwinkels gebruik maken van hetzelfde platform en gebruik maken van dezelfde functionaliteiten. Dat betekent ook dat nieuwe functionaliteiten met één aanpassing aan iedereen beschikbaar gesteld kunnen worden. Bovendien wordt het onderhoud centraal geregeld waardoor webwinkeliers kunnen vertrouwen op een stabiel platform.

Kostenbesparing.

In veel gevallen is dit de belangrijkste reden voor bedrijven om voor cloud computing te kiezen. Aangezien bedrijven geen hardware of bandbreedte hoeven aan te schaffen, kan tot wel 80% aan kosten worden bespaard.

Snelheid.

Een bedrijf kan tot wel vijf keer sneller een e-commerce applicatie activeren en direct beginnen met het verkopen via een platform dat op afstand wordt beheerd.

Schaalbaarheid.

Met cloud computing is een bedrijf elastischer en kan het snel reageren op seizoensgebonden veranderingen of plotselinge vraagtoename vanwege speciale promoties.

Veiligheid.

Veel cloud computing-aanbieders zijn gecertificeerd waarmee meer veiligheid aan klanten kan worden gegarandeerd.
Data-uitwisseling. De explosieve groei van cloud e-commerce zal in de komende jaren leiden tot meer data-uitwisseling tussen de clouds. Aanbieders zullen steeds meer mogelijkheden bieden om gebruikers, partners en anderen extra functionaliteiten te laten bouwen op hun cloud.

Return on investment voor SaaS

Van de drie cloud computing varianten blijft SaaS de populairste. Hoewel de markt blijft groeien, zien startende SaaS-ondernemers en investeerders een cash flow probleem in de begindagen. Dit komt door de investering in verkoop en marketing die gedaan moet worden voor het bereiken van nieuwe klanten. Deze kosten worden pas later weer teruggewonnen wanneer de betalingen van deze klanten binnenkomen, via de maandelijkse of jaarlijkse abonnementen.