Checklist WebwinkelWebwinkels sturen ongevraagd e-mails

 

Email

Houd u aan de (on)geschreven regels voor de e-mail.

De e-mail is al jaren het ideale instrument om contact te onderhouden met uw doelgroep. Dat zal ook de komende jaren zo blijven. U wilt dus een zo groot mogelijke doelgroep via de digitale weg bereiken. Heeft u eenmaal een e-mailadres van een bezoeker binnengehaald dan kunt u hem vervolgens nieuwsbrieven en reclamemails sturen, maar doe dat wel volgens de regels. Helaas nemen veel webwinkels de regels omtrent de e-mail niet al te nauw, dat zorgt ervoor dat uw mails in de spamfilter belanden en u in het vizier van de ACM komt. Dat wilt u niet, want de ACM reageert met boetes, aldus Jaap de Zwart van Stichting Webshop Keurmerk.

1. Boetes

Het versturen van commerciële e-mails is gebonden aan strenge regels. Leeft u die regels niet na, dan kan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) u een boete opleggen. Die boetes zijn niet mals, er zijn boetebedragen bekend van honderdduizenden euro’s. Het maximumbedrag is € 450.000. Maar u moet niet alleen binnen de lijntjes kleuren om boetes te voorkomen, ongewenste e-mail bederft ook uw imago. Zowel bij de klant als bij de spamfilters.

2. Klant

Als een klant zich abonneert op uw e-mailuitingen, moet u hem in staat stellen om zich op dezelfde manier af te melden. Dat doet u bijvoorbeeld met een eenvoudig afmeldformulier op uw site. De klant hoeft daarop alleen zijn e-mailadres in te vullen en u verwijdert hem dan uit uw adressenbestand. Daarnaast moet u in uw emails een afmeldlink opnemen. De klant kan zich dan met één klik afmelden. Maar door het afmelden raakt u de klant kwijt en dat wilt u juist voorkomen. U kunt proberen de klant binnenboord te houden door hem te vragen naar de reden van afmelding, bijvoorbeeld omdat uw mail te vaak verschijnt. Vervolgens biedt u hem aan om minder e-mails te sturen. Op die manier behoudt u het contactmoment.

3. Spamfilters

Op het moment dat klanten uw berichten naar de spamfilters verwijzen, gaan de alarmbellen bij e-mailsoftware rinkelen. Niet na een of twee spammeldingen, maar wel als het er meer worden. De e-mailsoftware is namelijk gebaat bij tevreden gebruikers, de software staat dan ook in dienst van de gebruiker. Op het moment dat er opvallend veel spammeldingen over een partij binnenkomen, zal de e-mailprovider uw e-mails automatisch naar de spambox doorsturen. Uw mails komen dan niet meer aan.

4. ACM

Uw ongeoorloofde e-mails kunnen op verschillende manieren bij de ACM terechtkomen. De autoriteit zal aan de hand daarvan controles uitvoeren. Zij zullen dan op de volgende punten letten:

  • Heeft de ontvanger eerst toestemming gegeven om hem e-mails toe te sturen?
  • Weet de ontvanger bij aanmelding wie de verzender is van de e-mails? U moet uw werkelijke identiteit vermelden.
  • Is er een afmeldmogelijkheid, kan de ontvanger zien hoe en bij wie hij zich kan afmelden? De fameuze afmeldlink in de e-mails is hiervan een goed voorbeeld.